Punce v jami

Osmega marca vsako leto praznujemo dan žena. Pa ste vedeli, da je Zasavje s praznikom še posebej povezano? V Zasavju so prvi v Sloveniji slovesno obeležili dan žena, prav tu so razjarjene delavke pred skoraj stoletjem in pol pripravile prvi organiziran rudarski štrajk na Slovenskem...

S tekom Punce v jami ohranjamo spomin na najpomembnejše zasavske ženske in njihove izjemne dosežke. V Sloveniji so dan žena prvi praznovali ravno na zasavskih tleh, natančneje v Trbovljah. Dan žena obeležujemo od leta 1911. Pobudo zanj je leto poprej dala nemška feministka in političarka Clara...

Ana Dimnik se je rodila 12. julija 1852 na Peklarjevi domačiji v hrastniškem zaselku Boben. Zavedno slovenstvo jima je bilo z bratom Alojzom položeno v zibko. Šolala se je v času, ko je bila slovenščina sicer priznana kot eden od uradnih jezikov Avstroogrske monarhije, vendar...

S tekom Punce v jami ohranjamo tudi spomin na najpomembnejše zasavske ženske in njihove izjemne dosežke. Prvo organizirano rudarsko stavko v Zasavju so povzročile prav ženske. Premalo plačane V Zasavju danes živi približno enako število žensk in moških. Ženske so v povprečju v Zasavju bolj izobražene kot...